อุทาหรณ์ต้องระวัง! ตูบโดนเศษไม้เสียบรูจมูกนาน 1 เดือน น […]